การขึ้นค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีเขียว เป็นปัญหาของการซ้ำเติมคนไทยมากขึ้น !!

การขึ้นค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีเขียว เป็นปัญหาของการซ้ำเติมคนไทยมากขึ้น !!

ในปัญหาดังกล่าวที่ได้เกิดขึ้นมานี้เองจะเห็นได้แล้วว่าเรื่องของการเดินทางของการใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียวที่กำลังเป็นปัญหาจากการขึ้นค่าบริการจากปกติที่ไม่เกิน 42 บาทได้ปรับขึ้นไปยังจุด 104 บาทตลอดสายนั้นทำให้กลายเป็นปัญหาของข้อถกเถียงที่จะเห็นได้แล้วว่า เป็นการกดดันและเพิ่มปัญหาของการใช้จ่ายของประชาชน ซ้ำเติมคนไทยมากกว่าเดิม ยิ่งเป็นปัญหามากขึ้นเมื่อสมัยปัจจุบันนี้เอง การระบาดของโรคโควิด 19 ก็ยังมีเพิ่มมากขึ้น

จากปัญหาดังกล่าวที่เป็นข้อถกเถียงนี้เอ กมธ.คมนาคม เองก็ไม่นิ่งนอนใจและออกมากล่าวกันว่า การคิดราคาของการขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวนี้เอง จำเป็นจะต้องมีการแสดงเจตนาในการขึ้นราคาที่เป็นลายลักษณ์ที่เห็นได้ชัดเจน และควรกำหนดค่าโดยสารให้ถูกลงกว่าเดิม เพื่อกระตุ้นการเข้าใช้บริการให้เพิ่มมากกว่าเก่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยไม่มากนัก

ในปัญหาดังกล่าวการแสดงความชัดเจนในการนำเสนอข้อคิดที่ชัดเจนในการขึ้นราคาที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องราคามากกว่า 65 บาทแต่อาจจะปรับให้ลดลงมาได้เช่นเดียวกัน จากการคาดคะเนในเรื่องของการเดินทางที่ในอนาคตนั้นจะมีการใช้งานในเรื่องของการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อประโยชน์ของการใช้งานของประชาชนที่มีรายได้น้อยได้มีการใช้มากขึ้นกว่าเดิม

ในส่วนของประชาชนอาจจะจต้องมีการได้รับประโยชน์ที่เห็นได้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนั้น และจะต้องไม่มีการแอบแฝงข้อมูลและผลักดันภาระค่าโดยสารให้กับประชาชน การที่ได้มีการกล่าวอ้างในส่วนของการชำระหนี้ทางกทม ที่ไม่สามารถชำระหนี้ภายในประเทศหรือการคมนาคมกันได้นั้นจะเล็งเห็นได้ว่ารัฐบาลนั้นค่อนข้างจะไร้ประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก

ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวเหล่านี้เองก็จะต้องมีการประชุมเพื่อพิจารณากันก่อนว่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ในเรื่องของการขึ้นค่าโดยสารนั้นก็จะเป็นปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นว่าเป็นการซ้ำเติมประชาชนที่รายได้น้อยหรือการยันเอาไว้ไปทั่ว ก็ทำให้กลายเป็นปัญหาของการใช้บริการของ BTS สายสีเขียวนี้เองก็จะต้องมีการลงมติให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น