ไฟถนนโซล่าเซลล์ สวยงาม ราคาถูก เปิดปิดเอง ไม่ต้องเดินสายไฟ คุณภาพดีที่สุด

ไฟถนนโซล่าเซลล์ สวยงาม ราคาถูก เปิดปิดเอง ไม่ต้องเดินสายไฟ คุณภาพดีที่สุดผู้ใช้ส่วนใหญ่อาจเข้าใจว่าไฟถนนโซล่าเซลล์ จะใช้พลังงานโดยตรงจากแผงโซล่า แต่ลืมนึกถึงอุปกรณ์อื่นที่ถูกซ่อนภายในแท้จริงแล้วองค์ประกอบไฟถนนโซล่าเซลล์ ประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล์ , โคมไฟ LED, ตัวควบคุมแสงสว่างและการเปิดปิด, แบตเตอรี่ (รวมถึงตู้แบตเตอรี่) และเสา ฯลฯ ไฟถนนโซล่าเซลล์ โดยทั่วไปใช้แผงโซล่าเซลล์ แบบ monocrystalline หรือ Polycrystallineและใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูง เป็นแหล่งกำเนิดแสง ตัวควบคุมการทำงาน จะติดตั้งภายในเสา มีฟังก์ชั่นการควบคุมแสง การควบคุมเวลาเปิดปิด การป้องกันการสลับขั้วและการป้องกันการเก็บประจุ/ปล่อยประจุเกิน และการป้องกันการกลับขั้ว นอกจากนี้อาจยังมีฟังก์ชั่นการปรับความสว่างของโคมไฟที่ต่างกันในสี่ฤดูกาล

ไฟถนนโซล่าเซลล์ที่ใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ สามารถนำไปติดตั้งบนถนนหลัก ถนนเส้นรอง ทั้งในเมืองและนอกเมือง หรือสวนสาธารณะ ถนนในหมู่บ้าน รอบๆพื้นที่สำนักงานใหญ่ ที่มีถนน

ในส่วนของแบตเตอรี่อาจวางอยู่ในพื้นดินหรือในตู้ควบคุม แบตเตอรี่ตะกั่วกรด แบตเตอรี่เจลหรือแบตเตอรี่ลิเธียมและแบตเตอรี่อลูมิเนียมเหล็กอื่น ๆ สามารถใช้กับระบบ ไฟถนนโซล่าเซลล์ ได้โดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องมีสายเดินสายไฟระหว่างเสาให้ยุ่งยากแต่อย่างใด

ไฟถนนโซล่าเซลล์ โดยทั่วไปสามารถทำงานต่อเนื่องในเวลากลางคืนได้มากขึ้นกว่า 3-7วันของสภาพ อากาศที่ฝนตก, หลักการทำงานของระบบใช้หลักการแสงอาทิตย์ที่กระทบบนแผงโซลาร์เซลล์ที่ได้รับในระหว่างวัน แปลงเป็นพลังงาน ไฟฟ้าและนำไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่โดยคอนโทรลเลอร์ เมื่อพระอาทิตย์ตกหรือแสงสว่างค่อยๆลดลงน้อยกว่าประมาณ 10 ลักซ์ แผงโซล่าเซลล์จะถูกตัดการจ่ายไฟที่แรงดันไฟฟ้าที่ 4.5โวลต์ หลังจากนั้นตัวควบคุมจะเปลี่ยนวงจร เป็นใช้ไฟจากแบตเตอรี่ เพื่อเปิดโคมLED ตัวควบคุม จะคอยตรวจสอบสถานการณ์นี้ และหลังจาก 8.5ชั่วโมง (โดยการตั้งเวลา)ที่โคมไฟLED เปิดโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ หรือ ตรวจพบแสงจากดวง อาทิตย์ที่กระทบบนแผงโซล่าเซลล์ (การควบคุมแสง), ตัวควบคุมจะหยุดการจ่ายกระแสจากแบตเตอรี่ไปยังโคม LED เพื่อปิดโคมไฟ แผงโซล่าเซลล์จะเริ่มทำงานเพื่อเก็บพลังงานในแบตเตอรี่ใช้ในวันต่อไป และเป็นการชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้งจากแสงอาทิตย์

การประยุกต์การใช้งานระบบไฟถนนโซล่าเซลล์

ไฟถนนโซล่าเซลล์ ส่วนใหญ่สามารถใช้ได้กับ ถนนเมือง ทางหลวง ที่อยู่อาศัย สวนอุตสาหกรรม สถานที่ท่องเที่ยวสวนสาธารณะและสถานที่อื่น ๆ ที่ต้องการใช้พลังงานทางเลือก โดยอาจต้องคำนึงบริเวณโดยรอบไม่มีการบดบังของแสงแดดโดยตึกอาคาร ต้นไม้หรือภูเขา