Pneumatic conveying ระบบทำงานโดยใช้อากาศเป็นตัวส่งกำลังในการขับเคลื่อน

Pneumatic conveying ระบบทำงานโดยใช้อากาศเป็นตัวส่งกำลังในการขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมที่เราเห็นส่วนใหญ่ ต่างก็มีระบบต่างๆ ประกอบกันขึ้นมาเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวก ให้กับส่วนต่างๆหรือแผนกต่างๆ ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในสายการผลิตหรือสายอื่นๆ โดยระบบนิวเมติกนี้ก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่วงการอุตสาหกรรมในประเทศไทยเรานำมาช่วยในการเพิ่มมูลค่าให้กับขั้นตอนการผลิต

Pneumatic conveying อุปกรณ์ลำเลียงวัสถุดิบชนิดผงด้วยลม จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม อาหาร ,ยา,สารเคมี ไม่เกิดการปนเปื้อนในขบวนการเกิดความปลอดภัยในการ และทำงานได้ต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถดูดลำเลียงวัตถุดิบได้หลายชนิด เช่น ผงละเอียด-หยาบ (Powder) เกล็ดน้ำตาล (Sugar) เมล็ดธัญพืช (Seed Grains) ผงเคมี (Chemical) Pneumatic conveying สามารถประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรได้หลายชนิด ,เครื่องบรรจุ (Packing machine),เครื่องตอกยา Tablet machine,เครื่องผสม Tank mixer, ช่วยให้ประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิต โดยทางเราสามารถให้คำปรึกษาและ ออกแบบการติดตั้งเครื่องลำเลียงภายในไลน์ผลิต ได้อย่างชำนาญการณ์

ความจำเป็นของ Pneumatic conveying นั้นมีความจำเป็นอย่างไร

Pneumatic conveying มีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราอย่างไร นับเป็นเรื่องที่ดีที่มนุษย์เราสามารถที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงและแก้ไขข้อจำกัดของอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างดียิ่งขึ้นกว่าเดิมกว่าเมื่อก่อน โดยเมื่อก่อนเราจะเห็นว่า ในวงการอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นั้น จะยังใช้แรงงานมนุษย์ มากกว่าอุปกรณ์ที่ทันสมัย หรือเครื่องจักรที่ทันสมัยอยู่เป็นจำนวนมาก

ข้อเสียของการนำแรงงานมนุษย์มาใช้ทดแทนเครื่องจักรนั้นก็คือ มนุษย์ไม่สามารถที่จะบังคับหรือควบคุมได้อย่างเต็มที่ มนุษย์จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ทางด้านความเป็นอยู่ จิตใจ และความปลอดภัย มากกว่าเครื่องจักรมาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายๆอย่างด้วยว่า ในอุตสาหกรรมที่เราต้องการนำอุปกรณ์หรือระบบนิวเมติกส์มาใช้งานนั้นมีความเหมาะสมหรือเป็นไปได้หรือไม่ คุ้มค่าต่อการลงทุนหรือเปล่า อีกครั้งปัจจัยอื่นๆเช่น สภาพแวดล้อมในการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติก หรือสภาพแวดล้อมทางด้านสังคม เป็นต้น

Pneumatic conveying นั้นส่วนใหญ่จะทำงานในพื้นฐานเกี่ยวกับลมและอากาศที่มีแรงดันสูง ซึ่งอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในระบบนิวเมติกส์นั้นบางตัวก็จะมีความต้องการในการใช้แรงดันอากาศสูงเพื่อใช้กระตุ้นให้ทำงาน บางตัวจะใช้แรงดันอากาศเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หรือบางตัวอาจจะทำหน้าที่ควบคุมแรงดันอากาศให้กับอุปกรณ์ตัวอื่นๆให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานของอุปกรณ์นั้นๆ ดังนั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วความสำคัญของอุปกรณ์หรือระบบนิวเมติกส์ก็คือ ลมอัดหรือแรงดันอากาศสูงนั้นเอง

การทำงานของระบบ Pneumatic conveying ที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญในวงการอุตสาหกรรมในบ้านเรา

Pneumatic conveying ในชีวิตประจำวัน ที่มักพบเห็นอยู่บ่อยเท่านั้น โดยอาจจะคิดว่าระบบนิวเมติกส์ไม่มีความจำเป็นหรือมีความจำเป็นน้อยมากในการใช้ชีวิตประจำวัน แต่จริงๆแล้วกลับตรงกันข้ามคือ Pneumatic conveying นั้นมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราในปัจจุบัน แต่ยังไม่ทราบหรือยังไม่รู้ตัวแค่นั้นเอง